top of page

איך להתכונן לפגישה עם עורך הפטנטים?

ברכות, ההמצאה שלך יוצאת לדרך והגעת לשלב הפגישה עם עורך הפטנטים. התרגשות!  הנה מה שכדאי להכין לפגישה יעילה ומוצלחת.

הפגישה עם עורך פטנטים היא רב-שיח בין מומחים

המומחה לעסקי הלקוח הוא היזם או המנהל. המומחה הטכנולוגי הוא המפתח או מנהל הפיתוח. עורך הפטנטים הוא המומחה לקניין רוחני.

הפגישה היא פגישת עבודה – גם הלקוח עובד בפגישה!

פגישה שהוכנה כהלכה יכולה להניב החלטות ברורות, שאלות מוגדרות, רשימת משימות ולוחות זמנים. אפשר לדון בהמלצות לשימוש בהגנות קניין רוחני לקידום המיזם ומסחור הטכנולוגיה. אפשר להגדיר בה תוכנית עבודה, המשך צעדים ותקציב.
 

מי חשוב שישתתף בפגישה?

מי שיודע לענות על שאלות שקשורות למטרות העסקיות ולטכנולוגיה. זה יכול להיות אדם אחד, שותפים או בעלי תפקידים שונים בחברה.

איזה מידע חשוב לחשוף בפני עורך הפטנטים?

 • מידע עסקי: מה אתם עושים? מה אתם מתכננים למכור? מי התחרות? מי השותפים?

 • מידע טכנולוגי: איך זה עובד? מה עושים אחרים? במה אתם שונים? במה אתם יותר טובים?

באיזה שלב כדאי להכניס את עורך הפטנטים לתמונה?
מוקדם! כשיש תשובות עיקריות לשאלות על המטרות העסקיות ועל הטכנולוגיה – ולא מאוחר מדי: לפני חשיפה של פרטים על הפתרון. אין צורך לחכות לדגם מוכן, ניסוי או עיצוב תוכנה מלא.

זה מוצר? זה שירות? זו אמצאה? זה פטנט? זהו פתרון לבעיה!

המונח 'אמצאה' הוא מונח משפטי, שמתייחס בדרך כלל להיבט טכנולוגי של מוצר או שירות, שניתן להגן עליו בפטנט. הזיהוי של 'אמצאה' כרוך בשיקול דעת של עורך פטנטים. בפגישה נדון  בהקשר העסקי והטכנולוגי הרחב, ונשקול שיקולים משפטיים. על כן, לצורך ההכנה הטובה לפגישה הראשונה, המיקוד שלנו הוא בפתרון של בעיה שיש לו ערך מסחרי. תוצר הפגישה יכול להיות, בין השאר, הזיהוי של ה'אמצאה'.

לפניכם שאלות שיעלו בפגישה. התכוננו לפגישה ובואו עם התשובות מוכנות.
פתרונות שמשולבים במוצרים:

 • מה המוצר? מי יקנה אותו? למה? איפה?

 • איך ישתמשו במוצר? יש חלפים? נדרשים שירות ותחזוקה? חומרי הדרכה?

 • מי ייצר אותו? איפה ייצרו אותו?

 • כמה האמצאה חשובה להצלחת המוצר? למה?

 • מה תצטרכו לספר על המוצר כדי למכור אותו? מה נראה שניתן יהיה לשמור בסוד?

 • מה עוד ניתן לעשות עם הטכנולוגיה ואיך עוד ניתן למסחר אותה? למי עוד היא חשובה?


שאלות מנחות לדיון בהיבט הבעלות והזכויות:

 • מה הבעיה אותה בא הפתרון לפתור? ביצועים, פשטות בייצור, עלויות ייצור וחומרים, קלות השימוש, התגברות על מגבלות קיימות (למשל, רכיב חדש במערכת קיימת).

 • איך נראית מערכת שמתארת את הפתרון? תרשים כללי המראה את הרכיבים העיקריים.

 • מהו התהליך המממש את הפתרון? תרשים זרימה, נתוני קלט ופלט, מה קורה בכל שלב.

 • מה החדשנות לדעתך?

הפגישה הראשונה עם עורך פטנטים לגבי המצאה חדשה היא צעד ראשון בדרך שאנו מקווים שתהיה ארוכה ופוריה לכולם. עבורי, זו תמיד פגישה מרגשת: אני מוקירה את הקשר המקצועי עם ממציאים, מתלהבת מהחשיפה לטכנולוגיות קצה ומתרגשת כל פעם מחדש מהיצירתיות של מומחי הטכנולוגיה. אני אוהבת את המורכבות בשילוב של ההיבטים העסקיים, המשפטיים והטכנולוגיים של מוצרים וטכנולוגיות חדשות, ומלאת סיפוק כשאני תורמת ליזמים ולחברות לקדם את העסק שלהם. אני מחכה להיפגש איתך

לגבי פתרונות, מוצרים ושירותים חדשים, אנו מציעים את השירותים הבאים לחברות מבוססות, חברות הזנק ויזמים

 

 • איתור נכסי קניין רוחני וזיהוי המצאות

 • בדיקת הכשירות לפטנט של המצאות חדשות, סקר ספרות, חוות דעת

 • עריכת פטנטים והגשה

 • אסטרטגיית הגנת קניין רוחני כוללת לפתרון, שירות, אפליקציה ומוצר

 • הדרכות

 • גיבוש והטמעה של תהליכי עבודה בחברה

bottom of page